??????; ?????? ? ????????? ?? ???????? ?????????Тоалетните казанчета са структори за отмиване на тоалетните чинии. Има много видове и марки тоалетни казанчета. Общото между всичките е принципа на работа. Конструкцията може да е различна, но всички имат планка за закрепяне, отвор за пълнене, отвор за изпразване, пълнещ механизъм и изпразващ механизъм. Водата се пуска посредством бутон или ръчка за високите казанчета може и лостов механизъм с връв.
При монтажа на казанчето трябва да се спазят няколко основни правила. Първо тоалетното казанче трябва да се захани с вода, чрез спирателен кран с филтър. Това е задължително за да се предотврати попадането на твърди частици в мембаната на пълнещият механизъм. Попаднат ли вътре песачинки механизма не може да спре пълненето на казанчето, водата се вдига до горно ниво и започва да прелива в тоалетната.
Друго много важно е правилният монтаж на тръбата на тоалетното казанче. Когато тръбата не е монтирана правилно освен течове може да се наруши и отмиването, както и дебита на вода.
Задължително след монтажа на всяко тоалетно казнче ние настройваме нивото на водта и правиме няколко проверки.
Разполагаме с професионални вдопроводчици за мнтаж на тоалетни кзнчета с гаранция. При нас монтажа на тоалетно казанче има толкова гаранция колкто и самото тоалетно казнче.