Ремонт на покриви в област София и цялата страна. Услугите включват цялостен или частичен ремон. От изграждане на нов  покрив  до дребни поправки свързани с улуци, водостоци, подмяна на деформирана летва или греда.

Пренареждането на керемиди е една  от  основните ни дейности като услуга предлагана от нас.  Също така предлагаме висококачествен монтаж на хидроизолация върху бетонни покриви и други от всякакъв тип.  Ремонтираме и изкърпваме дефектирали покривни мембрани. За контакти  и повече информация относно всички услуги можете да посетите  специализирания ни сайт за ремонт на покриви: