tokЕжедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен начин. Кражбите на електроенергия зачистиха поради високата и непрастанно повишаваща се чена на електричеството, както и обедняването и свиването на приходите. Хората проявяват хитрост и измислят начини за да задоволят потребностите си от електрическа енергия като крадат ток. Проблема в повечето случай е че се краде реално от друг съвестен потребител и платец на електроенергия. Крадците на ток не го осъзнават и си мислят че крадат от електроразпределителното дружество или държавата. Така се стига до конфликт и остра нужда он намеса и ткриване кражбата на ток и евентуалното и отстраняване.
Честа гледка е някои абонат да няма електромер и даори предпазител обаче да си ползва електричество.
Кражбата на ток в РБългария е наказуема като всяко друго престъпление. Кражбата на ток се води нерегламентирано присъединяване към електропреносната мрежа и се урежда в Чл 234 в НК. Наказанието е до 15 000 лв и лишаване от свобода. Престъплението е от общ характер и се завежда служебно от прокуратурата, но все пак е необходим сигнал и най-вече доказателства за наличие на кражба.
Доказателството за кражба на ток се нарича Констативен протокол за установяване и доказване кражба на ток. Този протокол ние екип от професионални електротехници издаваме по заявка на поръчител и правим съответната проверка за кражба. След доказването се докоментира и констатира съответното нарушение. Поръчителя с въпросният констативен протокол доказва кражбата пред съответният орган.
Когато имате съмнение за кражба на ток не бива да разгласявате съмненията си мужду съседи. При първа възмжност се обърнете към професионални и лицензирани електротехници и фирми за извършване на проверка за кражба на ток. Проверката трае около два часа и е с цена от 70,00 лв до 140,00 лв в зависимост от обема на работа относно констатацията.
Много от потърпевшите при незаконно прикачане към тяхната електрическа инсталация се обръщат към районното разпределително дружество или полицията, но те нямат тези правомощия да открият тази кражба и решението на проблема се забавя. Затова директно преминете към професионална и лицензирана фирма за откриване кражба на ток.
Как да разбера дали се краде ток от мен? Това е често задаван въпрос!
За да разберете със 100% сигурност дали се краде от вашата партида или не е проверката за кражба на ток, но преди да премините към проверка направете следните проучвания сами.
Когато получите по-висока сметка за ток за първи месец не означава задължително кражба на ток. Възможно да е грешка при засичането н данните или просто инкасаторска грешка. Ако и втори месец ви доиде също висока сметка необичайна за вас, то вече има предпоставка за кражба.
След втората висока сметка трябва да се направи проверка на засечените данни от електромера, дали съвпадат със тези в ЧЕЗ, EVN или E-on. При съвпадение на данните от фактурата и реалните показатели значи има на лице отклонение. Често се случва и поръчителите на кражба на ток да не преценят или забравят някои използван улуктрически уред и а тои да е завишил сметката. Затова когато се поръча проверка за кражба се прави основно пресмятане на мощностите в жилещето и тяхната експлоатация във времето за фактуриране и едва тогава се преминава към търсене на кражба на ток.