ванаВаните за баня са с различни форми, големина и материл на изработка. Има дървани, пластмасови вани, керамични вани и дори метлни вани. Спряма начина си на монтаж се разделят на вани за открит монтаж и на вани за вграждане. Съвременните вани предлагат и хидромасажни функции и се наричат хидромсажни вани. Всички изброени вани
се монтират и нивелират, като при монтажа трябва да осигури приход на топла и студена вадо и извод към канализацията за отичне на водата от ваната. Ваните за открит монтаж са стилни и красиви и при тях монтажа е най-лесен. Най трудно се монтират ваните за вграждане. Характерно за ваните за вграждане е трудното уплътняване по крайщата ваната където евентуално може да протича под ваната, а там влагата остава и не може да съхне. Затова уплътнямането около стените е много важно.
Разполагаме с професионални водопроводчици за доставка и монтаж на вана, както и демонтаж на вани и ремонт на вани. Цените за ремонт и монтаж на вана зависят от големинта и изброените по-горе особенности. Цена за монтаж на вана се уговаря след оглед ня място.